Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Forum on New International Research Facilities for South East Europe


Začiatok: 25. 01. 2018 00:00

Koniec: 26. 01. 2018 00:00

Miesto konania: Terst

Štát: Taliansko
Hlavným cieľom podujatia „Forum on New International Research Facilities for South East Europe“ je spojiť hlavných partnerov pri realizácii medzinárodných laboratórií v juhovýchodnej Európe, ktorých spája myšlienka budovania kapacít podľa modelu CERN. Na podujatí budú okrem potenciálnych budúcich používatelov prítomní aj výskumní pracovníci, inžinieri z univerzít a národných laboratórií, zástupcovia priemyslu a vládnych agentúr.

V úvodných prezentáciách bude osvetlený význam medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a odbornej prípravy v regióne.

Budú prezentované dva veľké projekty, ktoré budú pre región veľkým prínosom. Koncepcie projektov boli vypracované dvoma skupinami medzinárodných expertov a sú založené na najnovšom technologickom vývoji umožňujúcom špičkový výskum v mnohých oblastiach dôležitých pre spoločnosť. Jedným z nich je synchrotronový svetelný zdroj poskytujúci možnosti radiačného výskumu v mnohých oblastiach od fyziky po biológiu, materiálovú vedu, prírodné vedy a dokonca archeológiu a medicínu. Komunita užívateľov pochádza hlavne z univerzitných fakúlt a tiež z priemyslu. Druhým projektom je zariadenie na výskum rakoviny a liečenie ťažkými časticami (protóny a uhlíkové jadrá), ktoré by umožnili aj biomolekulárny výskum vrátane pokusov s malými zvieratami. Pre obidve zariadenia bude predložených niekoľko návrhov a organizátori podujatia veria, že odborné diskusie poskytnú ukazovatele, ktoré by boli pre región najzaujímavejšie.

Podujatie sa uskutoční v termíne od 25. do 26. januára 2017 v talianskom Terste.

Viac informácií o podujatí vrátane registrácie

Pridať do Google Calendar