Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

GEO week: GEO-XII Plenary and the 2015 Ministerial Summit


Začiatok: 09. 11. 2015 09:00

Koniec: 13. 11. 2015 18:00

Organizátor: GEO

Miesto konania: Mexico City

Štát: Mexiko
 GEO (Intergovernmental Group on Earth Observations) poriada medzinárodné plenárne zasadnutie a ministerský summit medzi 9. – 13. 11. 2015 v Mexico city.

 

Zúčastnení ministri prijmú na tomto podujatí 10 ročný strategický plán, zameraný na prínos vedeckých poznatkov k vytváraniu nových politík na úrovni EÚ a vlád štátov.

 

Závery z podujatia nájdete tu. Ďalšie informácie sú k dispozícií na webovej stránke eventu. 

Pridať do Google Calendar