Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Global science conference on climate-smart agriculture 2015


Začiatok: 16. 03. 2015 10:00

Koniec: 18. 03. 2015 15:40

Miesto konania: Montpellier

Štát: Francúzsko
Okrem toho, že konferencia prinesie  najnovšie ponatky spojené s výskumom v oblasti CSA a zameria sa na ohrozené krajiny a skupiny obyvateľov, bude sa tiež snažiť o zníženie rozdielov medzi vedou a politikou. Predchádza totiž decembrovému zasadnutiu  UNFCCC v Paríži. To bude míľnikom v medzinárodných rokovaniach o klíme, pretože krajiny sú odhodlané uzavrieť všeobecne záväznú dohodu o klíme, a preto je táto konferencia jedinečnou príležitosťou pre výskumnícku komunitu, ktorej poskytne možnosť posunúť svoje poznatky z tejto oblasti ďalej a podať odporúčania tvorcom politiky. 

Viac informácií o konferencii, program a registračný formulár sú dostupné tu.
   

Pridať do Google Calendar