Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Greenway: Záverečná konferencia NCE-FastEvNet


Začiatok: 26. 03. 2019 13:00

Koniec: 26. 03. 2019 18:00

Organizátor: GreenWay

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
 

<img src=/greenway_1.png alt=“Greenway“ title=“Greenway“ height=“100″ width=“191″ />

Na záverečnej projektovej konferencii budú prezentované nové zistenia a výsledky trojročného výskumu v oblasti mobility elektrických vozidiel v podmienkach Slovenskej republiky a Poľska. Súčasťou podujatia bude diskusia o súčasných a novovznikajúcich prekážkach spojených s rastom elektrickej mobility v centrálnej a východnej Európe.

Konferencia bude zameraná na:

  • minulosť, súčasnosť a budúcnosť elektrickej mobility v centrálnej a východnej Európe
  • biznis modely v rámci elektrickej mobility
  • energetickú sieť, využitie energie a distribučné tarify
  • batérie, skladovanie energie
  • infraštruktúru elektrických vozidiel.

Súčasťou podujatia budú prezentácie a panelová diskusia. Posledným bodom programu bude diskusia s účastníkmi podujatia vo forme Q&A (otázky a odpovede) a networkingová recepcia.

Pre viac informácii a registráciu kontaktujte Juliu Bircakovu julia.bircakova@greenwaynetwork.com.

 

Pridať do Google Calendar