Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Health, demographic change and wellbeing Info Day


Začiatok: 08. 07. 2016 09:00

Koniec: 08. 07. 2016 20:00

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Európska komisia organizuje informačný deň k spoločenskej výzve Health, demographic change and wellbeing. Cieľom informačného dňa je pomôcť účastníkom pri:

  • príprave dobrého projektového zámeru, vrátane vysvetlenia procesu prihlasovania,
  • hľadaní projektových partnerov,
  • hľadaní odpovedí na otázky,
  • výmene skúseností s úspešnými riešiteľmi projektov v rámci spoločenskej výzvy SC1 H2020,
  • hľadaní nových podnikateľských možností.

Bližšie informácie k podujatiu nájdete v najbližších týždňoch na stránke Európskej komisie.

Pridať do Google Calendar