Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

High-Level Dialogue on a forward-looking Research and Innovation agenda for Climate Neutrality by 2050


Začiatok: 12. 06. 2024 10:30

Koniec: 12. 06. 2024 12:15

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: DG RTD

Miesto konania: Online

Štát: Belgicko
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD) organizuje podujatie s názvom „Dialóg na vysokej úrovni o perspektívnom programe výskumu a inovácií pre klimatickú neutralitu do roku 2050.“

Toto podujatie vychádza zo správy „Výskum a inovácie pre klimatickú neutralitu do roku 2050: Výzvy, príležitosti a cesta vpred,“ ktorá sa zameriava na úlohu výskumu a inovácií v premene Európy na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050.

Na základe tejto správy a potreby ďalej diskutovať o tom, ako môže výskum a inovácie prispieť k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality, toto podujatie ponúka jedinečnú príležitosť získať poznatky od popredných odborníkov.

V panelovej diskusii vystúpia zástupcovia Európskej komisie, generálny riaditeľ DG RTD (Marc Lemaître), generálny riaditeľ DG CLIMA (Kurt Vandenberghe), viceprezidentka Breakthrough Energy Europe (Ann Mettler) a zástupkyňa akademickej obce z Lundskej univerzity (profesorka Sylvia Schwaag Serger).

Podujatie sa uskutoční 12. júna od 10:30 do 12:15 online a bude prístupné pre širokú verejnosť.

Registračný formulár

Zverejnené 05.06.2024, slord

Pridať do Google Calendar