Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon 2020 Secure, Clean and Efficient Energy Societal Challenge: Energy Efficiency Call INFO DAY


Začiatok: 08. 12. 2015 09:00

Koniec: 08. 12. 2015 18:00

Organizátor: Európska Komisia

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
8. 12. 2015 sa v Bruseli uskutoční informačný deň k novému pracovnému programu v oblasti Secure, Clean and Efficient Energy. Podujatia sa zúčastní viac ako 500 odborníkov z asociácií, Európskych ijnštitúcií, malých a stredných podnikov a ďalších.

Podujatie sa zameria na predstavenie nového pracovného programu, jeho zmeny a inovatívne prvky.

Registrovať sa môžete na tejto adrese. Viac informácií o podujatí nájdete tu.

Pridať do Google Calendar