Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe Day


Začiatok: 26. 01. 2022 09:00

Koniec: 26. 01. 2022 15:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Luxinnovation

Miesto konania: online

Štát: Luxembursko
Dňa 26. 1. 2022 sa od 9:00 do 15:00 hod. bude konať online podujatie s názvom Horizon Europe Day, kde bude predstavený program ako taký a v jednotlivých tematických paralelných sekciách budú predstavené špecifické oblasti a témy. Určené je pre výskumníkov a vedecké inštitúcie.

horizon luxinnovation

Agenda: 

09:30 – 10:00 Welcome and introduction

10:00 – 10:45 Green and digital: Implementing the twin transition (round table discussion)

11:00 – 11:45 Horizon Europe participation: Learn from my experience (round table discussion)

13:30 – 14:15 Parallel session 1: Welcome to Horizon Europe – A starter guide

13:30 – 14:15 Parallel session 2: EU missions – Aiming for the horizon

13:30 – 14:15 Parallel session 3: Defence – Synergies and dual use

13:30 – 14:15 Parallel session 4: Digital transformation – From policy to actions

14:30 – 15:15 Parallel session A: Broaden your horizons – Synergies in the innovation ecosystem

14:30 – 15:15 Parallel session B: Enabling the circular economy – Uncovering opportunities

14:30 – 15:15 Parallel session C: Health topics, ERC, MSCA – Q&A session

14:30 – 15:15 Parallel session D: Space opportunities in Horizon Europe

Podujatie organizuje Luxinnovation z Luxemburska.

Na podujatie sa vyžaduje registrácia vopred.

Zdroj: 20. 1. 2022, kas

Pridať do Google Calendar