Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe Missions Brokerage Event 2024


Začiatok: 21. 05. 2024 10:00

Koniec: 22. 05. 2024 19:00

Typ podujatia: Brokerage event

Organizátor: NCP4Missions spolu s Európskou komisiou

Miesto konania: online

Štát: Slovensko

Odkaz: https://missions-horizon-europe-brokerage-2024.b2match.io/
EU Missions Info Days | ERRIN Website

 

Dňa 21. – 22. 5. 2024 sa uskutoční Brokerage Event pre potenciálnych záujemcov o výzvy misií EÚ v rámci Horizontu Európa.

Európsky projekt NCP4Missions spolu s Európskou komisiou pripravili Brokerage Event venovaný grantovým príležitostiam v roku 2024 v rámci misií EÚ. Toto sprostredkovateľské podujatie je organizované v spolupráci s EU Missions and cross-cutting INFODAYS, ktoré sa uskutočnia 25. – 26. apríla 2024.

Účasť na tomto medzinárodnom podujatí vám pomôže stať sa partnerom v rámci vznikajúcich konzorcií alebo aj vybudovať vaše vlastné konzorcium a zapojiť sa do výziev v roku 2024 v súlade s pracovným programom pre misie.
Tematické zameranie:
Podujatie sa zameriava na nasledujúce výzvy pre EÚ misií v rámci Horizontu Európa:

Rakovina
Adaptácia na zmenu klímy
Oceán, moria a vody
Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
Dohoda o pôde pre Európu
Destinácia: Nový európsky Bauhaus
Prierezové aktivity

Prečo sa zúčastniť?

Získate všetky potrebné informácie o nadchádzajúcich výzvach programu Horizont Európa v rámci pracovného programu pre misie EÚ.
Stretnete a spoznáte potenciálnych partnerov z Európy aj mimo nej a zapojíte sa do budovania konzorcia.

Cieľové publikum:

Oprávnení žiadatelia v rámci výziev programu Horizont Európa: súkromné spoločnosti, univerzity, výskumné a technologické organizácie, verejný sektor, mimovládne organizácie a mnoho ďalších.

Podujatie pozostáva z 2 hlavných častí s cieľom maximalizovať výhody vašej účasti:

Plenárne zasadnutie (21. mája) 10:00 – 12:00 h.
Bilaterálne stretnutia (21. mája) 13:00 – 19:00 h.
Bilaterálne stretnutia (22. mája) 10:00 – 19:00 h.

Brokerage Event sa uskutoční online formou s využitím funkcií platformy B2match system. To znamená, že sa budete môcť stretnúť tvárou v tvár s potenciálnym partnerom, a to z akéhokoľvek miesta, kde práve pracujete. Všetko, čo potrebujete, je notebook/počítač so stabilným internetovým pripojením, mikrofón/headset (povinné) a web kamera (nie je povinná).

Organizačné informácie:

Návod, ako si naplánovať online stretnutia, je k dispozícii na tomto linku Ako to funguje!
Je dôležité aktualizovať časové pásmo udalosti s vašim vlastným časovým pásmom, inak sa všetky hodiny stretnutia zobrazia v časovom pásme udalosti.

Dôležité otázky

B2B matchmaking platforma je určená na vytváranie kontaktov a je navrhnutá tak, aby pomohla partnerom ďalej zlepšovať a rozvíjať ich inovatívny nápad/technológiu/produkt/službu a nie je to podujatie typu „kupujúci – predávajúci“.

B2B matchmaking platforma nie je určená pre konzultantské spoločnosti na predaj ich poradenských služieb klientom. Konzultanti so špecifickými odbornými znalosťami, ktorí sa napríklad stanú partnermi projektov Horizont Európa, sú vítaní za predpokladu, že túto odbornosť dostatočne zdôvodnia a poskytnú referencie na minulé projekty Horizontu 2020/Horizontu Európa, na ktorých sa podieľali.

Upozornenie

Brokerage Event je bezplatný, ale registrácia a aktivácia profilu sú povinné pre účasť na tejto sprostredkovateľskom podujatí/ burze partnerov.

Pri registrácii je pre kladné overenie POVINNÉ zahrnúť minimálne 1 projektovú spoluprácu v rámci sekcie „Marketplace“ spolu s informáciami o tom, aké odborné znalosti ponúkate alebo ktoré hľadáte v súvislosti s témami, ktoré vás zaujímajú.

Okamžite po registrácii dostanete od platformy B2match automatický e-mail a potom, v prípade potreby, ďalší e-mail od organizačného tímu s cieľom upraviť a zlepšiť váš profil tak, aby ho bolo možné „validovať“. Preto v prípade potreby skontrolujte aj záložky SPAM.
Akceptované budú iba registrácie v anglickom jazyku.

 

Zdroj: https://missions-horizon-europe-brokerage-2024.b2match.io/

Zverejnené: 19.4.2024, autor: erj

Pridať do Google Calendar