Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizon Europe Open Science requirements in practice


Začiatok: 14. 06. 2022 10:00

Koniec: 14. 06. 2022 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EK

Miesto konania: online
Dňa 14. júna 2022 o 11 hod. sa uskutoční webinár, kde sa bude hovoriť o politikách otvorenej vedy pre otvorený prístup k vedeckým publikáciám a správu a zdieľanie výskumných údajov v rámci programu Horizont Európa (HE), po ktorom bude nasledovať náhľad hlavných nástrojov a služieb OpenAIRE, ktoré pomôžu koordinátorom projektov a pracovníkom vo výskume pri plnení požiadaviek. Webinár je vhodný hlavne pre žiadateľov v programe HE.

Získať môžete informácie o:

  • Povinné a odporúčané požiadavky na otvorenú vedu v projektoch v HE.
  • Súlad s mandátom pre otvorený prístup k publikáciám v projektoch HE.
  • Správa a zdieľanie výskumných údajov v projektoch HE.
  • Dodávaní plánov správy údajov a vykazovaní publikácií a súborov údajov v HE.
  • Nástroje a služby OpenAIRE na podporu projektov v HE.

Cieľová skupina: koordinátori projektov, výskumní pracovníci, manažéri výskumu, knihovníci a správcovia údajov.

Dátum a čas: 14. júna 2022 o 11 hod. stredoeurópskeho času

Registrácia otvorená

Zdroj: openair, 26. 5. 2022

Pridať do Google Calendar