Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

IMI impact on SMEs in health data management & health IT sectors


Začiatok: 29. 03. 2022 14:00

Koniec: 29. 03. 2022 15:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Innovative Health Initiative (IHI)

Miesto konania: online
IHI – Innovative Health Initiative je európske partnerstvo nadväzujúce na Innovative Medicines Initiative (IMI), partnerstvo tvoria farmaceutické a biotechnologické asociácie EFPIA, Vaccines Europe, EuropaBio a združenia výrobcov a dodávateľov zdravotníckych technológií MedTech Europe a COCIR.

IHI organizuje sériu stretnutí o vplyve IMI na rôzne oblasti týkajúce sa zdravotníctva. Prvý zo série webinárov sa uskutoční 29. marca 2022 na tému na tému Vplyv IMI na malé a stredné podniky v oblasti správy zdravotných údajov a zdravotníckych IT sektorov.

Na projektoch IMI sa zúčastňuje viac ako 250 malých a stredných podnikov. Cieľom podujatia je ukázať, aký prínos má účasť na projektoch financovaných z IMI pre tieto MSP z hľadiska rastu ich podnikania a tiež ďalšieho rozvoja odborných znalostí v spolupráci s ostatnými účastníkmi projektu. Tým, že prinášajú svoje vlastné inovatívne nápady, produkty, služby a odborné znalosti, pomáhajú projektom IMI dosahovať vynikajúce a dlhodobé výsledky.

V projektoch IHI budú MSP naďalej pôsobiť ako kľúčový medzičlánok medzi najnovšími akademickými objavmi a ich využitím v priemysle.

Bližšie informácie a registrácia

Zdroj: IHI, 17.3.2022, mob

Pridať do Google Calendar