Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

IMI Stakeholder Forum 2020


Začiatok: 10. 11. 2020 09:15

Koniec: 10. 11. 2020 12:40

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: Innovative medicines initiative (IMI)

Miesto konania: Online
Dňa 10. novembra 2020 sa uskutoční online podujatie “IMI Stakeholder Forum 2020”. Témou tohtoročného fóra je „Broader horizons: growing Europe’s health partnership“.

Podujatie bude zamerané na problematiku rakoviny u detských pacientov. Jeho cieľom bude ukázať, ako dokáže nové pripravované partnerstvo  v oblasti zdravia s názvom „European Partnerships for Innovative Health“ prepojiť nových aktérov, vytvoriť synergie s výskumno-inovačnou misiou EÚ v oblasti rakoviny a zároveň byť inkluzívnejšie pri spoločnom vytváraní nápadov pre tento program.

Partnerstvo European Partnerships for Innovative Health má od roku 2021 nahradiť partnerstvo IMI 2 JU, ktoré fungovalo v rámci programu Horizont 2020 ako verejno-súkromné partnerstvo.

V priebehu fóra sa taktiež uskutoční zhodnotenie doterajších úspechov partnerstva IMI a prediskutuje sa, čo je možné zlepšiť v novom partnerstve v oblasti zdravia v rámci programu Horizon Europe.

Počas programu sa predstavia lídri v oblasti tvorby politiky i odborných znalostí v oblasti vedy a techniky.

Bezplatná registrácia na podujatie je otvorená do 8. novembra 2020 a nájdete ju tu.

Viac informácií je dostupných na tomto odkaze.

Pridať do Google Calendar