Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Impact of Social Sciences and Humanities for a European Research Agenda – Valuation of SSH in Mission-oriented research


Začiatok: 28. 11. 2018 00:00

Koniec: 29. 11. 2018 00:00

Miesto konania: Viedeň

Štát: Rakúsko
Podujatie „Impact of Social Sciences and Humanities for a European Research Agenda – Valuation of SSH in mission-oriented research“ sa uskutoční pod záštitou rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ.

Konferencia sa bude zameriavať na:

  • identifikáciu a zhodnotenie cesty oceňovania a procesov vytvárania vplyvu v rámci skutočného výskumu SSH, ako aj v rámci medzipodnikových a transdisciplinárnych výskumných aktivít;
  • prezentáciu, učenie sa a diskusiu o štruktúrach a politikách, ktoré sú prospešné pre lepšiu orientáciu výskumu SSH na rôznych úrovniach;
  • významný príspevok k sledovaniu, hodnoteniu využitia a vplyvu výskumu SSH v prospech európskeho programu výskumu a inovácie zameraného na misie.

V súčasnosti bola otvorená výzva na Vaše abstrakty a plagáty. Uzávierka je 31. mája 2018.

Ďalšie informácie o témach nájdete na webovej stránke konferencie: www.ssh-impact.eu

Informácie o registrácii a podrobnostiach programu budú čoskoro k dispozícii.V prípade žiadostí o ďalšie informácie kontaktujte pani Berenike Ecker na adrese ecker@zsi.at

Pridať do Google Calendar