Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

In-Orbit Demonstration and Validation webinár


Začiatok: 16. 07. 2024 09:30

Koniec: 16. 07. 2024 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: Online

Štát: Belgicko

Odkaz: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space/research-development-and-innovation/orbit-demonstration-and-validation-iodiov_en
Zaujímate sa o testovanie nových technológií na obežnej dráhe? Pripojte sa na webinár a získajte prehľad o otvorených výzvach na vyjadrenie záujmu, ako aj o nadchádzajúcich verejných súťažiach služby IOD/IOV.

Webinár sa bude vysielať naživo v utorok 16. júla od 9:30 do 12:00 (nie je potrebná registrácia).

Program umožňuje akademickej obci, výskumným organizáciám, malým a stredným podnikom a väčším priemyselným spoločnostiam efektívne testovať nové technológie na obežnej dráhe, čím sa skracuje čas, ktorý by inak bol potrebný na ich uvedenie na trh. Poskytovaním letového odskúšania (z angl. flight heritage) podporuje začínajúce podniky v EÚ a urýchľuje ich uvedenie na trh. Program IOD/IOV je kľúčovým nástrojom Komisie na podporu začínajúcich podnikov v rámci programu CASSINI. Pomáha tiež vedeckej excelentnosti pri podpore univerzít a výskumných ústavov.

Demonštrácia a overovanie na obežnej dráhe (IOD/IOV) je program EÚ, ktorý umožňuje testovanie nových technológií na obežnej dráhe prostredníctvom poskytovania agregačných služieb, v prípade potreby aj služieb vypúšťania a prevádzky. Služba IOD/IOV  je pre komunitu výskumu a inovácií v oblasti kozmického priestoru kľúčová pri demonštrovaní inovatívnych technológií a prevádzkových koncepcií vo vesmíre, čím sa podporuje využívanie vesmírnych údajov na vedecké, verejné alebo komerčné účely.

Paralelná výzva na vyjadrenie záujmu In Orbit Demonstration/Validation 2023/2026

– Experimenty IOD/IOV, ktoré potrebujú agregáciu;

– Pripravenosť satelitov IOD/IOV na let.

Výzvy sú otvorené do 15. marca 2026 s dátumami úzavierok:

31. máj 2023, 18:00 (SEČ) – Uzatvorené;

15. marec 2024, 18:00 (SEČ) – Uzatvorené;

2. september 2024, 18:00 (SEČ);

15. marec 2025, 18:00 (SEČ);

1.september 2025, 18:00 (SEČ);

15. marec 2026, 18:00 (SEČ).

Viac informácií

Pripojenie na webinár

 

Zverejnené 10.07.2024, slord

Pridať do Google Calendar