Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

INDTECH 2024


Začiatok: 03. 06. 2024 00:00

Koniec: 05. 06. 2024 00:00

Typ podujatia: Workshop

Štát: Belgicko
Začiatkom júna sa chystá podujatie Indtech2024, na ktorom sa stretnú zainteresované strany, aby si vymenili názory na konkrétne výzvy v oblasti výskumu, inovácií, relevantných politík a podnietili vytváranie sietí.

Hlavnou otázkou, ktorou by sa organizátori chceli počas Indtech2024 zaoberať je ako by sa politiky v oblasti výskumu a vývoja mohli lepšie začleniť do ambicióznych európskych iniciatív, aby sa zabezpečilo, že budúcnosť nášho priemyslu sa bude vytvárať v Európe.

Konkrétne sa Indtech2024 zameria na:

  • identifikovanie a prediskutovanie výskumných a inovačných výziev a príležitostí súvisiacich s oblasťami pokročilých materiálov a výroby a dodávok kritických surovín
  • identifikovanie, diskutovanie a prezentovanie sľubných technológií a osvedčených postupov, ktoré prispievajú k digitálnej a ekologickej transformácii priemyslu a dekarbonizácii energeticky náročných odvetví
  • zhodnotenie poznatkov získaných v polovici trvania programu Horizont Európa a poskytnútie odporúčania pre ďalší postup, najmä pokiaľ ide o to, ako by sa mohol lepšie prepojiť s inými európskymi iniciatívami

 

Na podujatie je potrebná registrácia.

 

Viac informácií

Indtech 2024

 

 

Zverejnené 30.04.2024, slord

Pridať do Google Calendar