Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Info Day Horizon 2020 – Smart, green and integrated transport


Začiatok: 05. 11. 2015 09:00

Koniec: 05. 11. 2015 18:30

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Európska komisia organizuje informačný deň s partnerskou burzou k spoločenskej výzve  – Smart, Green and Integrated Transport k novým výzvam pracovného programu 2016/2017.

Informačný deň poskytne dôležité informácie o tom, ako podávať projektové návrhy a všetky detaily, ktoré súvisia s novými výzvami nadchádzajúceho pracovného programu. Zároveň to bude výborná príležitosť pre získanie kontaktov na potenciálnych projektových partnerov a a násjť nové príležitosti.  Rovnako budú na informačnom dni prezentované úspešné príklady projektov a skúsenosti s výzvami Horizontu 2020.

Pridať do Google Calendar