Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Info Day k Smart, green and integrated transport


Začiatok: 28. 09. 2016 00:00

Koniec: 28. 09. 2016 00:00

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Info Day o Horizont 2020 výzvach k Smart, green and integrated transport k Pracovnému programu 2016-2017 sa bude konať dňa 28. septembra 2016. Poobede sa bude konať partnerská burza. Z dôvodu obmedzeného počtu miest budú akceptovaní maximálne dvaja predstavitelia z jednej organizácie.

 

Organizátori počas eventu sprostredkujú web streaming.

 

Registrujte sa na Info Day tu. Na partnerskú burzu sa registrujte zvlášť tu.

Pridať do Google Calendar