Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné dni 2023 Európskeho obranného fondu


Začiatok: 28. 06. 2023 09:00

Koniec: 29. 06. 2023 17:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: Brusel, online
Európska komisia organizuje v dňoch 28.-29. júna Informačné dni 2023 Európskeho obranného fondu (EDF), ktoré sú informačným a zároveň networkingovým podujatím. Toto podujatie sa uskutoční v hybridnom formáte, a to prezenčne v Bruseli aj online.

Kľúčové problematiky podujatia sú spojené s novým Pracovným programom EDF na rok 2023, ktorý bol zverejnený dňa 30. marca 2023 a s ohlásením súvisiacich výziev na rok 2023, ktoré by mali byť otvorené od 15. júna s uzávierkou 22. novembra 2023.

Podujatie je cielené na všetky typy aktérov, ktorí majú záujem o predkladanie návrhov k aktuálnym zverejneným výzvam. Bližšie informácie ku kritériám oprávnenosti sú dostupné na tejto stránke (sekcia „Eligibility“).

V rámci 1. dňa informačných dní predstaví Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír (DG DEFIS) výzvy EDF 2023 a podrobne vysvetlí proces predkladania návrhov. V deň 2 budú mať účastníci medzinárodnú networkingovú príležitosť s cieľom vytvoriť víťazné konzorciá pre výskum a vývoj v oblasti obrany a vypracovať návrhy projektov. Bude tiež poskytnutý priestor pre predstavenie nápadov, odborných znalostí a plánovanie osobných stretnutí s ostatnými účastníkmi.

Pracovný program EDF 2023

Na obranný výskum a vývoj vo všetkých operačných a technologických oblastiach poskytuje EDF 8 miliárd EUR na roky 2021 – 2027 prostredníctvom ročných pracovných programov. Súčasný program zverejnený 30. marca je v poradí tretím, ktorý Komisia v rámci EDF prijala. Tento program vyčlení ďalších 1,2 miliárd EUR na podporu projektov spoločného výskumu a vývoja a inovácií v európskom obrannom sektore. Priority financovania sú spoločne dohodnuté s členskými štátmi a zohľadňujú obranné technológie a potrebné spôsobilosti, ako aj vznikajúce hrozby zosilnené zmenou bezpečnostného prostredia.

Pracovný program 2023 naďalej podporuje konkurencieschopnosť, efektívnosť a inovačnú kapacitu technologickej a priemyselnej základne obrany v celej EÚ. Obsahuje 34 tém štruktúrovaných podľa 4 tematických výziev a 3 „bottom-up“ výziev zameraných na prevratné technológie a MSP. Je cielený na obranné technológie a kapacity v súlade s prioritami EÚ v oblasti spôsobilostí, na ktorých sa spoločne dohodli členské štáty a ktoré sú ďalej rozpracované v strategickom kompase. Okrem toho sa v tomto pracovnom programe zavádzajú nové opatrenia na podporu inovácií v oblasti obrany v rámci Obrannej inovačnej schémy EÚ (EUDIS).

Výzvy

Pokročilé pasívne a aktívne senzory, kybernetická bezpečnosť, digitálna transformácia, ako aj energetická odolnosť a environmentálna transformácia sú pre ilustráciu 4 zo 17 kategórií tematických a horizontálnych kategórií akcií, ktoré pracovný program pokrýva. Boli navrhnuté tak, aby počas celého viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 zostali stabilné. 

Výzvy budú zverejnené na Portáli EÚ pre financovanie a tendre v apríli. Otvorené by mali byť 15. júna a uzavreté  22. novembra 2023. Univerzity a výskumné organizácie, ako aj ďalší noví aktéri v oblasti obrany sú v niektorých témach výziev osobitne zdôraznení na zloženie konzorcií.

Viac informácií:

Európska komisia: Informácie a dokumenty k výzvam

Správa Európskej komisie: Informačné dni 2023 Európskeho obranného fondu (EDF)

Tlačová správa Európskej komisie: Európsky obranný fond: 1,2 miliardy EUR na posilnenie obranných kapacít EÚ a nových opatrení na inovácie v oblasti obrany

Zverejnené 3.4.2023, slord

Pridať do Google Calendar