Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačné stretnutie k výzvam na verejné obstarávanie v rámci programu HERA


Začiatok: 14. 10. 2021 10:00

Koniec: 14. 10. 2021 13:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia
Výkonná agentúra HaDEA v úzkej spolupráci s GR SANTE usporiada 14. októbra 2021 od 10:00 do 13:00 informačné stretnutie o troch nedávno vyhlásených výzvach na predkladanie ponúk v rámci programu HERA.

Pandémia COVID-19 ukázala potrebu koordinovaných opatrení na úrovni EÚ v reakcii na mimoriadne situácie v oblasti zdravia. Odhalila nedostatky v predvídaní vrátane dimenzií dopytu a ponuky, pripravenosti a nástrojov reakcie. Európska HERA je ústredným prvkom posilnenia Európskej zdravotníckej únie s lepšou pripravenosťou a reakciou EÚ na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia tým, že umožňuje rýchlu dostupnosť, prístup a distribúciu potrebných protiopatrení.

Viac informácií a registráciu nájdete tu.

Zverejnené 6.10.2021, slord

Pridať do Google Calendar