Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň a partnerská burza – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie


Začiatok: 25. 10. 2021 09:00

Koniec: 27. 10. 2021 17:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: GR EK Výskum a inovácie, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Životné prostredie a REA; Bridge2HE

Miesto konania: online
Pozývame vás na virtuálne informačné dni pre klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. – 26. 10. 2021. Program, v ktorom Komisia predstaví 77 tém otvorených na rok 2022, nájdete na stránke EK.

V rámci programu sa dozviete viac o kľúčových aspektoch prípravy úspešných návrhov, procesu hodnotenia a tiež nahliadnete do problematiky a zámerov Misie Zdravie pôdy a potraviny.

Využite túto jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o politických súvislostiach, novinkách spojených s programom Horizont Európa.

Následne, sa dňa 27. 10. 2021 môžete zúčastniť sprostredkovateľskej burzy partnerov, podujatia, ktoré je určené všetkým záujemcom, ktorí sa chcú uchádzať o financovanie, stretnúť sa s partnermi, nadviazať kontakty pre prípadnú spoluprácu vo vybranej oblasti a vytvoriť konzorciá riešiteľov tém výziev 2022.

Na burzu je potrebné sa registrovať a predložiť profil spolupráce. Registrácia a kvalitný profil je predpokladom pre naplánovanie bilaterálnych stretnutí. ktoré si môžete dohodnúť vopred s využitím online nástroja.

Registrácia na burzu partnerov je otvorená do 26.10.2021.

Cluster 6

Výzvy na predkladanie návrhov v oblastiach výskumu a inovácií klastra 6 na rok 2022 sa otvárajú už 28. októbra 2021. Témy v aktuálnom znení nájdete zverejnené na Funding and Tenders Opportunities portále. Vychádzajú z pracovného programu pre klaster 6 na roky 2021 – 2022 a nadväzujú na výzvy 2021 vo všetkých siedmich destináciách:

  • Biodiverzita a ekosystémové služby,
  • Zodpovedné, zdravé a k životnému prostrediu priateľské potravinové systémy od prvovýroby po spotrebu,
  • odvetvia obehového hospodárstva a biohospodárstva,
  • čisté životné prostredie a nulové znečistenie,
  • Pôda, oceány a voda pre ochranu klímy,
  • Odolné, inkluzívne, zdravé a ekologické vidiecke komunity,
  • Inovatívna správa, pozorovania životného prostredia a digitálne riešenia na podporu Zelenej dohody.

Medzi špecifické podmienky účasti, medzi ktoré patrí prístup viacerých aktérov, medzinárodná spolupráca a tiež prepojenosť a spolupráca s prebiehajúcimi projektami.

Prehľad tém spracovaný podľa výziev si môžete stiahnuť v sekcii venovanej informáciám o klastri.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: REA, 27.9.2021, nakh – aktualizované 5.10.2021

Pridať do Google Calendar