Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň FET – otvorenie výzvy


Začiatok: 06. 07. 2015 08:30

Koniec: 06. 07. 2015 17:00

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Otvorenie výziev FET pre vedecký a technologický výskum v počiatočnej fáze pre radikálne nové technológie a technológie budúcnosti. Tieto výzvy sú nenormatívne vo vzťahu ku charakteru a účelu vyvýjaných technológií, táto výzva je zameraná na neočakávané. Výzva je otvorená pre kolaboratívny výskum v rámci FET-Open „strážcov“: dlhodobé vízie, ambície v oblasti vedeckého a technologického prielomu, základného charakteru, novosti, vysoko rizikový a  synergický interdisciplinárny prístup.

 

Informačný deň poskytuje príležitosť na oboznámenie sa so smernicami návrhu v rámci H2020, s procesom podávania projektu a so špecifickými procesmi a kritériami pri hodnotení FET projektov. Na podujatí bude možnosť naviazania kontaktov medzi účastníkmi.

 

Podujatie je bezplatné ale nutná je registrácia. Účastníci budú mať možnosť nahrať prezentáciu s 3 stranami, na ktorých môžu odprezentovať svoj výskum na nadviazanie kontaktov s účastníkmi.

 

Maximálny počet úastníkov je limitovaný na 200. Podujatie bude možné sledovať pomocou internetu.

 

Najbližšia uzávierka výzvy je 29. septembra 2015 – rozpočet 38,5 milióna euro pre výskumné a inovačné akcie.

 

S otázkami je možné obrátiť sa tu.

Pridať do Google Calendar