Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning


Začiatok: 24. 05. 2017 00:00

Koniec: 26. 05. 2017 00:00

Organizátor: Národná kancelária NCP pre program Horizont 2020

Miesto konania: Bratislava

Štát: Slovensko
Národná kancelária NCP pre program Horizont 2020 organizuje 24. mája 2017 Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning.

Informačný deň je určený organizáciám, ktoré majú záujem o medzinárodnú vedeckú spoluprácu a zároveň chcú vo svojej organizácii uskutočniť zásadné štrukturálne zmeny.

Cieľom podujatia je podať účastníkom komplexné informácie pre úspešné podanie projektového návrhu v programovej oblasti “Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti” rámcového programu Horizontu 2020 v témach ERAchair (WIDESPREAD-03-2017) a Twinning (WIDESPREAD-05-2017).

Podrobný program nájdete tu.

Registrácia je otvorená do 23. mája 2017.

Pridať do Google Calendar