Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň k výzvam SC5 (Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny) H2020 k výzvam na rok 2019


Začiatok: 11. 09. 2018 00:00

Koniec: 12. 09. 2018 00:00

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Informačný deň a súvisiaci brokerage event k výzvam na rok 2019 v oblasti SC5 „Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny“ pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020 sa uskutoční 11. a 12. septembra 2018 v Bruseli v budove Charlemagne Európskej komisie.

Podujatie sa zameriava na potenciálnych žiadateľov o výzvy na predloženie návrhov projektov na rok 2019 v rámci spoločenskej výzvy SC5 rámcového programu Horizont 2020.

Bližšie informácie získate tu.

Pracovný program SC5 H2020 (Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny) na roky 2018-2020

Pridať do Google Calendar