Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň k výzve na založenie EIT Food a EIT Manufacturing (KICs)


Začiatok: 18. 02. 2016 09:00

Koniec: 18. 02. 2016 18:00

Organizátor: EIT

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Európsky inštitút pre inovácie a technológie (EIT) organizuje informačný deň k spustenej výzve na predkladanie projektov k novým Vedomostným a inovačným komunitám (KICs) pre potraviny a spracovateľský priemysel (EIT Food a EIT Manufacturing).

 

Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť záujemcom praktické informácie k predkladaniu potenciálnych návrhov. Prezentované budú priority a stratégia EIT v rámci Horizontu 2020. Ďalšou témou sa v neposlednom rade stanú financovanie, monitoring a hodnotenie KICs, s dodatočnými informáciami a usmerneniami ako návrhy predkladať.

Viac informácií k spustenej výzve môžete nájsť na tejto adrese.

 

Informačný deň sa uskutoční 18. 2. 2016 v Hôtel de la Poste v Bruseli. Registrácia prebieha on-line na stránkach informačného dňa.

Pridať do Google Calendar