Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Informačný deň ku Klastru 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť


Začiatok: 28. 06. 2022 09:00

Koniec: 28. 06. 2022 17:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: Európska komisia

Miesto konania: online
Informačný deň je jedinečná príležitosť pre potencionálnych uchádzačov dozvedieť sa viac o pravidlách a horizontálnych aspektov výskumu v civilnej bezpečnosti.

Klaster 3 sa zameriava na bezpečnostné otázky a má 6 destinácií:

  • Lepšie chrániť EÚ a jej občanov proti kriminalite a terorizmu, 
  • Efektívna správa vonkajších hraníc EÚ, 
  • Odolná infraštruktúra, 
  • Zvýšená kyberbezpečnosť,
  • Spoločnosť odolná voči pohromám,
  • Posilnený bezpečnostný výskum a inovácie. 

Viac informácií:

Zverejnené 7.6.2022, slord

Pridať do Google Calendar