Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Information Day on Horizon 2020 Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials 2015 Calls


Začiatok: 17. 11. 2014 09:15

Koniec: 17. 11. 2014 17:15

Organizátor: Európska komisia, DG RTD

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Informačný deň je určený pre záujemcov o podanie si projektov v spoločenskej výzve: Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny. Podujatie je zamerané na informácie k výzvam 2015 a na ciele, postupy a detaily k podávaniam návrhov projektov.

 

V prvej časti informačného dňa budú predstavené výzvy v rámci pracovného programu 2015 pre potenciálnych žiadateľov. Cieľom dopoludnajšej časti je poskytnúť návod na prípravu a predkladanie návrhov a rovnako rady, ako napísať úspešný projekt.  V druhej časti budú mať prítomní možnosť zúčastniť sa sprostredkovaných stretnutí a tak si vytvoriť či posilniť siete s ďalšími potenciálnymi žiadateľmi.

Program

Registrácia je možná tu

 

Pridať do Google Calendar