Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Innovative Enterprise Vienna 2018


Začiatok: 21. 11. 2018 00:00

Koniec: 22. 11. 2018 00:00

Miesto konania: Viedeň

Štát: Rakúsko
Získajte informácie o súčasných možnostiach inovatívneho financovania (InnovFin, Horizont 2020, Eurostars, EFSI) a budúcnosti (Horizon Europe, InvestEU).

Stretnite sa s tvorcami politík, spoločnosťami, investormi, odborníkmi na pitching.

Podujatie, ktoré spoločne organizuje rakúske predsedníctvo v Rade EÚ a Európska komisia, sa bude zameriavať na otázky:

  • Ako bude vyzerať Európska rada pre inovácie (European Innovation Council, EIC) v programe Horizon Europe?
  • Ako vyzerajú pilotné aktivity EIC?
  • Čo môžeme očakávať od „okna výskumu a inovácií“ v programe InvestEU?
  • Aký je účel iniciatívy celoeurópskeho fondu fondov (Pan-European Fund-of-Fund) a aké ďalšie kroky sa v tomto smere uskutočňujú?
  • Ako fungujú nové tematické investičné platformy?

Bližšie informácie vrátane bezplatnej registrácie na podujatie nájdete tu.

Pridať do Google Calendar