Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Inovácie sú dôležité: diskusia o prioritách pre konkurencieschopnú Európu


Začiatok: 06. 09. 2017 00:00

Koniec: 08. 09. 2017 00:00

Organizátor: Science|Business

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Tzv. „Lamyho správa“ zverejnená začiatkom júla 2017 poukázala na potrebuje zdvojnásobenia financovania výskumu a inovácií v EÚ – výskum a inovácie predstavujú potenciálnu výzvu pre iné rozpočtové položky, ako je poľnohospodárstvo a regióny.

V tomto kontexte organizuje Science|Business 6. septembra 2017 v Bruseli konferenciu, ktorá otvára diskusiu na samom začiatku jesennej politickej sezóny v Bruseli s cieľom prediskutovať najmä tieto otázky:

• Ako správne vyvážiť rozpočtové priority Bruselu?

• Ako vybudovať skutočný inovačný trh v celej Európe?

Konferencia je dôležitým krokom v čoraz zložitejšej diskusii o budúcom rozpočte EÚ.

Na podujatí zaznejú argumenty týkajúce sa rozpočtových priorít z rôznych oblastí a objasnia sa niektoré myšlienky o tom, ako môže byť vynaložený rozpočet na výskum a inovácie – a čo je potrebné na to, aby sa vytvoril skutočný jednotný trh s inováciami v celej Európe.

Program

15:00 – How research and innovation can make Europe more competitive

Q&A with:

Carlos Moedas, EU Commissioner for Research, Science and Innovation

Interviewed by Richard L. Hudson,Science|Business

 

15:20 – Setting EU priorities. How to rebalance the budget priorities in Brussels

The old assumptions are gone: Farmers, scientists, entrepreneurs, regional development authorities – all is now in play.

 

16:15 – To the moon: The Lamy report urged the EU to inspire us with moon-shot missions – in health, energy, and other fields. What should they be?

A few concrete proposals from various sectors and dreamers.

 

16:45 – Stepping up: How to build a real innovation marketplace across Europe.

If Europe is to succeed, it must build integrated, seamless market for innovation, across the entire continent, in health, energy, transport, IP, finance and more.

 

17:30 –  Reception

Bližšie detaily a registrácia

Pridať do Google Calendar