Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Integrating Access to Pan-European Research Infrastructures in Central and Eastern Europe workshop


Začiatok: 30. 11. 2015 09:00

Koniec: 02. 12. 2015 18:00

Organizátor: Maďarská akadémia vied, European Physical Society

Miesto konania: Debrecen

Štát: Maďarsko
 Workshop INARIE je súčasťou projektu European Physical Society a zameriava sa na zlepšenie koordinovaného prístupu k hlavným pan-európskym výskumným infraštruktúram používateľskými komunitami, hlavne z regiónu strednej a východnej Európy.

 

Podujatie je organizované Inštitútom pre nukleárny výskum, ktorý je súčasťou Maďarskej akadémie vied, Wignerovým výskumným centrom pre fyziku a Európskou fyzikálnou spoločnosťou. Workshop sa bude konať v Maďarsku, v meste Debrecen, 30.11.2015-2.12.2015.

 

Viac informácií nájdete v priloženom programe.

Pridať do Google Calendar