Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

International Aerospace Days – Virtual Matchmaking


Začiatok: 13. 05. 2020 00:00

Koniec: 15. 05. 2020 00:00

Typ podujatia: Brokerage event
Centrum vedecko-technických informácií SR akopartner
celoeurópskej siete na podporu internacionalizácie podnikania Enterprise
Europe Network
si Vás dovoľuje pozvať na online brokerage podujatie International
Aerospace Days – Virtual Matchmaking
. Podujatie nahrádza pôvodne plánované
podujatie Innovation and Leadership in Aerospace 2020, ktoré sa malo uskutočniť
v Berlíne.

Cieľom podujatia bude prepojiť regionálnych aj
medzinárodných hráčov zo sektora letectva a vesmíru nie len z Európy
ale aj iných štátov. Bude sa konať v režime online v termíne od 13.
do 15. mája 2020
na základe vopred dohodnutých bilaterálnych stretnutí.
Hlavným organizátorom sú organizácie aktívne v tomto sektore
z regiónu Brandenbursko, účasť organizácií na B2B zabezpečuje celoeurópska
sieť Enterprise Europe Network.

B2B akcia je otvorená pre všetky typy účastníkov (firmy,
asociácie, klastre, univerzity, výskumné inštitúcie, samosprávy, výskumníkov
jednotlivcov a i.).

V prípade záujmu o účasť sa registrujte
a vyplňte profil Vašej organizácie čo najskôr na webovej stránke: https://iad-berlin-2020.b2match.io/home.
Stretnutie sa uskutoční, len ak ho potvrdí aj druhá strana.

!Dôležité!: prosím, pri registrácii uveďte ako Váš
„Support Office“ SK – Centrum
vedecko-technických informácií.

Registrácia je otvorená do 15. mája 2020. Momentálne
je registrovaných už takmer 240 účastníkov a prebieha výber partnerov na
stretnutie. Odporúčame sa preto registrovať čo najskôr.

Viac  informácií o tom, ako budú prebiehať
bilaterálne stretnutia, je k dispozícii na webovej stránke podujatia: https://iad-berlin-2020.b2match.io/page-541
 

Tu nájdete aj inštruktážne video, ako budú
bilaterálne stretnutia prebiehať vo virtuálnom svete: https://www.youtube.com/watch?v=Mq0yNsxOUhw&feature=youtu.be

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať
kolegyne z kancelárie EEN-CVTI SR:

S registráciou v systéme b2match a vypracovaním
profilu Vám kolegyne ochotne pomôžu.

Pridať do Google Calendar