Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

INTERREG-Project Development Workshop


Začiatok: 13. 11. 2014 09:30

Koniec: 13. 11. 2014 18:15

Organizátor: Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt, EU Service-Agency, Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Súčasťou workshopu bude vytvoriť konkrétne návrhy projektov v malých pracovných skupinách. Projekty sa budú vypracovávať na základe už poslaných nápadov, ktoré by potom boli predložené v rámci prvej výzvy na predkladanie projektov. 


Pridať do Google Calendar