Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ITEA PO dni 2015


Začiatok: 22. 09. 2015 08:00

Koniec: 23. 09. 2015 16:00

Organizátor: ITEA

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
<img src=podujatia/itea_banner.jpg alt=“ITEA PO Days 2015″ title=“ITEA PO Days 2015″ />

 

Raz ročne, ITEA* zverejňuje výzvu na predkladanie projektov, pred ktorou organizuje dvojdňové brokerage podujatie pod názvom ITEA Dni prípravy návrhov projektu (Project Outline Preparation Days).

 

Účastníci majú možnosť na predloženie návrovhov na výskumné projekty, ktoré spadajú do oblasti „systémy a služby náročné na softvér“ (software-intensive systems and services). Počas dvojstupňového postupu, je hodnotená a kvalita návrhov projektov, s cieľom zvýšenia kvality návrhov. Najlepším projektom bude na konci udelený oficiálna ITEA značka, ktorá dáva projektovým partnerom možnosť uchádzať sa o verejné financovanie.

 

22. septembra 2015 budú zverejnená ITEA 3 výzva 2 na predkladanie návrhov projektov, ktorá bude sprevádzaná ITEA 3 Dňami prípravy návrhov projektu 2015 (Project Outline Preparation Days).

 

Registrácia je voľná, ale je nutné podpísať dohodu o zachovaní mlčanlivosti.

 

*ITEA je program EUREKA klastra, podporujúci inovatívne, priemyslom vedené, predkonkurenčné projekty výskumu a vývoja v oblasti systémov a služieb náročných na softvér (software-intensive systems and services – SiSS). 

Pridať do Google Calendar