Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ITS Romania Congress 2014 – “ 15 years – The way to move „


Začiatok: 30. 10. 2014 09:30

Koniec: 31. 10. 2014 18:00

Organizátor: Universita "POLITEHNICA" v Bukurešti, ITS Rumunsko

Miesto konania: Bukurešť

Štát: Rumunsko
Konferencia sa zameriava na hlavné riešenie v poskytovaní systémov a služieb pre všetky kategórie aktérov, ktorí sú zapojení do dopravného procesu. Kongres je hlavnou platformou pre výmenu informácií a znalostí medzi akadémiou a priemyslom, technologickými dodávateľmi a používateľmi, národnými a európskymi iniciatívami. Je najväčím ITS podujatím vo východnej Európe. Na kongrese bude okrem prezentácií aj exhibícia a technické návštevy. 

Pridať do Google Calendar