Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kick-off podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe (2021-2027)


Začiatok: 29. 10. 2020 00:00

Koniec: 29. 10. 2020 00:00

Typ podujatia: Informačný deň

Organizátor: CVTI SR
Radi by sme Vás pozvali na dôležité národné informačné podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe.

Toto podujatie sa uskutoční dňa 29. októbra 2020 od 9:00 do 16:00 online formou.

Hlavným cieľom tohto podujatia bude predstaviť nový program Horizon Europe odbornej verejnosti, vedecko-výskumným pracovníkom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším kľúčovým aktérom súkromnej sféry, ako aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o dianie v prostredí európskeho výskumu, vývoja a inovácií.

Podujatie poskytne kľúčové informácie o štruktúre a fungovaní nového programu pred jeho začiatkom a symbolicky odštartuje aktívnu prípravu na prvé výzvy pracovných programov, ktoré budú spustené začiatkom roku 2021.

Program

V úvode podujatie si môžete vypočuť príhovor štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ľudovíta Paulisa, na ktorý nadviaže generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, MŠVVaŠ SR, Robert Ševčík.

Hlavný príhovor podujatia poskytne generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD), Jean-Eric Paquet.

Podujatím Vás budú sprevádzať pracovníci Centra vedecko-technických informácií SR. Vďaka nim sa dozviete, ako budú v novom programe usporiadané jednotlivé piliere a čo bude ich súčasťou, budete informovaní o nástrojoch a opatreniach v rámci Rozširovania účasti a posilnenia Európskeho výskumného priestoru („Widening“) a osvojíte si nové aspekty programu v právnej a finančnej oblasti, ako aj v oblasti riešenia etických otázok.

Záver podujatia poskytne priestor na diskusiu a na zodpovedanie otázok publika.

Kompletný program podujatia nájdete tu.

Registrácia

Na podujatie sa je potrebné vopred zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára.

O programe Horizon Europe

Program Horizon Europe je v poradí už 9. rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie. V období rokov 2021 až 2027 plynulo nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii. Podobne ako jeho predchodca, nový program bude podporovať témy a oblasti rozčlenené do troch hlavných pilierov. Viac informácií nájdete v sekcii Horizon Europe tu.

Pridať do Google Calendar