Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Klastrové podujatie zamerané na Európsku zelenú dohodu: „Ako môžu výskum a inovácie prispieť ku klimatickej neutralite?“


Začiatok: 06. 07. 2021 13:00

Koniec: 07. 07. 2021 14:00

Typ podujatia: Konferencia
V dňoch od 6. do 7. júla 2021 sa uskutoční online podujatie s názvom „Ako môžu výskum a inovácie prispieť ku klimatickej neutralite?“,ktoré organizuje Európska komisia a Výkonná agentúra pre výskum. Na tomto podujatí sa stretnú výskumníci financovaní zo zdrojov Akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA), ako aj z iných iniciatív v oblasti výskumu a inovácií ako Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a aliancie Európskych univerzít, ktoré sú v pôsobnosti Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru.

Klastrové podujatie zamerané na Európsku zelenú dohodu je súčasťou aktivít EÚ s cieľom získať spätnú väzbu k danej politike. Tvorcovia politík EÚ, výskumní pracovníci a odborníci budú mať tak možnosť preskúmať, ako môžu výskum a inovácie pomôcť dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody. Diskusie budú zamerané na témy ako biodiverzita, udržateľné poľnohospodárstvo a zdravie pôdy, čistá energia, eliminácia znečistenia, opatrenia v oblasti klímy a ekologická doprava, pričom konkrétne projekty predstavia svoje výskumné aktivity.

Bezplatne zaregistrovať sa môžete na webstránke podujatia.

Pridať do Google Calendar