Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia EuroMed2024 a výzva na predkladanie príspevkov


Začiatok: 02. 12. 2024 00:00

Koniec: 04. 12. 2024 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Katedra UNESCO pre digitálne kultúrne dedičstvo, Cyperská technická univerzita

Miesto konania: Limassole

Štát: Cyprus

Odkaz: https://euromed2024.eu/
Katedra UNESCO pre digitálne kultúrne dedičstvo na Cyperskej technickej univerzite organizuje 10. medzinárodnú euro-stredomorskú konferenciu o digitálnom kultúrnom dedičstve – EuroMed2024.

Konferencia sa bude konať v dňoch 2. – 4. decembra 2024 na Cyperskej technickej univerzite v Limassole na Cypre.

Na tejto kľúčovej konferencii o kultúrnom dedičstve sa stretnú výskumní pracovníci, tvorcovia politík a odborníci z multidisciplinárnych oblastí kultúrneho dedičstva, aby diskutovali o výzvach a úspechoch, ktorým kultúrne dedičstvo v súčasnosti čelí.

EuroMed2024 sa zameriava na interdisciplinárny a medzisektorový výskum v oblasti kultúrneho dedičstva a využívanie najmodernejších technológií na ochranu, obnovu, uchovávanie, masovú digitalizáciu, dokumentáciu a prezentáciu obsahu kultúrneho dedičstva.  Konferencia poskytuje fórum na preskúmanie nového výskumu, nových udržateľných prístupov a technologického pokroku pripraveného na využitie v komunitách používateľov, MSP, vlastníkov, správcov a reštaurátorov kultúrneho dedičstva.

 

Výzva na predkladanie príspevkov

Vedeckí a výskumní pracovníci z akademickej obce a odborníci pôsobiaci v rôznych oblastiach kultúrneho dedičstva môžu predkladať príspevky v rámci nasledujúcich tematických okruhov:

  1. Artificial Intelligence in Cultural Heritage
  2. Contribution to the Protection, Conservation, Restoration, & Preservation (PCRP) of Cultural Heritage
  3. Cross Realities (AR/MR/XR/VR) and Virtual World Development and Use for Cultural Heritage
  4. Data Acquisition and Processing (including Paradata and Metadata)
  5. Data Modelling, Analysis, Knowledge Management & Visualisation
  6. Digital Approaches to Documentation, Dissemination and Exploitation of CH Results
  7.  e-Infrastructures, Sustainability & Long-Term Preservation for Digital Cultural Heritage

 

Konkrétne témy v rámci jednotlivých tematických okruhoch nájdete na webovej stránke EuroMed2024.

 

Príspevky

Na zaradenie do programu konferencie sa vyzývajú dva typy príspevkov:

  • Project Papers: Autori prezentujú nový inovatívny vývoj a výsledky výskumu. Ich súčasťou bude 15-minútová ústna prezentácia a príspevky budú publikované vo vysokokvalitnom zborníku Springer-Nature. Celkový rozsah každého predloženého príspevku nesmie presiahnuť 12 strán.
  • Short Papers/Posters: Autori budú mať možnosť predniesť krátku prezentáciu, v ktorej načrtnú predbežný výskum a prebiehajúce práce. Okrem toho sú autori povinní pripraviť A0-poster na podporu svojej práce. Krátke príspevky budú tiež publikované vo vydavateľstve Springer-Nature.

 

Príspevky na podujatie máte možnosť zaslať do 20. júla 2024 prostredníctvom príslušnej webstránky.

Na konferenciu budú prijaté len originálne, nepublikované práce napísané v angličtine, ktoré budú recenzované naslepo a publikované v prestížnom vydavateľstve SPRINGER-NATURE LNCS.

 

Viac informácií:

Oficiálna stránka konferencie

Call for participation

Conference announcement

Registrácia

 

Zverejnené 02.07.2024, slord

 

Pridať do Google Calendar