Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia EuroNanoForum 2015 a brokerage day


Začiatok: 10. 06. 2015 08:30

Koniec: 12. 06. 2015 17:00

Miesto konania: Riga

Štát: Lotyšsko
Konferencia sa bude venovať  najnovším pokrokom v nanovede (súvisiacich technológiách a manufaktúre), inováciám a súvisiacich priemyselných odvetviach. Program je zameraný tiež na aspekty pripravovaných výziev v rámci H2020, inteligentnej špecializácie (smart specialisation) a PPP, ako aj rámcových podmienok ako sú bezpečnosť, právo duševného vlastníctva, vzdelávanie, normy, predpisy a financovanie.

Pridať do Google Calendar