Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia: European R&I Policy Evaluation


Začiatok: 18. 11. 2021 00:00

Koniec: 19. 11. 2021 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Rakúska platforma pre hodnotenie politiky v oblasti výskumu a technológií, Fraunhofer ISI a IFRIS

Miesto konania: Viedeň

Štát: Rakúsko
Za posledné dva roky európsky ekosystém pre vedu a inovácie čelil minimálne dvom veľkým zmenám. Prvou zmenou bolo financovanie výskumu a inovácií, ktoré je čoraz viac zamerané na spoločenské misie či transformáciu systému. Druhou zmenou je pandémia koronavírusu, ktorej stále čelíme. Pandémia zdôraznila dôležitosť odolnosti systémov zameraných na vedu a inovácie  a spochybnila doteraz zaužívaný systém ktorý bol založený na deľbe práce.

Na tieto dve zmeny bude reagovať aj tohtoročná edícia najväčšej európskej konferencie zameranej na hodnotenie politiky v oblasti výskumu a inovácií. Tento rok sa konferencia bude zmeriavať na diskusiu o koncepčných prístupoch a skúsenostiach zameraných na hodnotenie a meranie relevantnosti a efektívnosti nových reakcii na politiku v oblasti R&I, cieľom ktorých je prispievať k transformácii a odolnosti.

Podujatie bude rozdelené na štyri časti:

  1. Koncepčný a metodický pokrok v hodnotení politiky výskumu a inovácií. Táto časť bude zameraná na metodologické výzvy a metodický pokrok v hodnotení politiky výskumu a inovácií všeobecne.
  2. Čo sa môžeme naučiť zo zrýchlených opatrení v oblasti výskumu a inovácií COVID-19? Kríza COVID-19 kvôli svojej naliehavosti pozastavila alebo upravila tradičné postupy udeľovania financovania. Priority výziev boli stanovené rýchlo bez zdĺhavých konzultačných procesov a procesy prihlasovania a výberu sa v niektorých prípadoch nesmierne zrýchlili.
  3. Hodnotenie odolnosti systémov výskumu a inovácií a ich príspevku k odolnosti verejnosti. Zameriava sa na koncepčné, metodologické a praktické výzvy týkajúce sa hodnotenia.
  4. Pochopenie a hodnotenie transformačnej politiky v oblasti výskumu a inovácií. Zásadnou výzvou pre súčasné a budúce hodnotiace činnosti je pochopiť, ako tvorba politiky zameraná na transformáciu ovplyvňuje účel, zodpovednosť a uskutočňovanie VaI.

Viac informácií o podujatí nájdete tu.

Kontaktná osoba: Isabella Wagner: info@revaluation2021.eu

Pridať do Google Calendar