Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia: Farm to Fork 2021


Začiatok: 14. 10. 2021 00:00

Koniec: 15. 10. 2021 00:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Európska komisia
„Farm to Fork: Spoločné budovanie udržateľných potravinových systémov“ je každoročné stretnutie európskych zainteresovaných strán, ktoré majú záujem pomôcť pri formovaní cesty EÚ k udržateľným potravinovým systémom.

Zainteresované strany z celého potravinového reťazca, verejné orgány, medzinárodné organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, ako aj ostatní občania a zainteresovaná verejnosť sú každoročne pozvaní zapojiť sa do diskusie a prispieť k realizácii stratégie Z farmy na stôl (Farm to Fork Strategy) pre spravodlivý, zdravý a ekologický potravinový systém. Podujatie je tiež fórom na diskusiu o výzvach a príležitostiach spojených s prechodom na udržateľné potravinové systémy, ako aj o možných ďalších oblastiach intervencie.

Konferencia Farm to Fork 2021 sa zameria na pokrok dosiahnutý v súvislosti s iniciatívami predpokladanými v akčnom pláne stratégie, podporí úsilie EÚ o dosiahnutie globálneho prechodu na udržateľné potravinové systémy a bude klásť dôraz na faktory umožňujúce tento prechod.

Druhý ročník konferencie Farm to Fork sa uskutoční v dňoch pred Svetovým dňom potravín 2021: 14. – 15. októbra 2021. Predpokladá sa, že pôjde o hybridné stretnutie, na ktoré sa väčšina publika pripojí online. Viac informácií bude k dispozícii neskôr.

Viac informácií o podujatí, ako aj záznamy z roku 2020 a príslušné dokumenty nájdete tu.

Zverejnené 14.9.2021, slord

Pridať do Google Calendar