Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia „Industrial Technology and Innovation Transfer divide“


Začiatok: 10. 11. 2015 00:00

Koniec: 11. 11. 2015 00:00

Organizátor: Prague Development Center. Co-organisers and partners are Innovation and Technology Management Academy (ITMA), Czech Chamber for Commercial Relations with the Confederation of Independent States, Enterprise Europe Network (TechnologyCenter ASCR – Czech Republic), Institute of Higher Education Research

Miesto konania: Praha

Štát: Česká republika
 

 

 <img src=podujatia/app_logo1.jpg style=“vertical-align: middle;“ width=“182″ height=“66″ /><img src=podujatia/pradec_logo1.jpg width=“187″ height=“63″ style=“float: right;“ /><img src=podujatia/czechinvest_logo.jpg width=“143″ height=“75″ style=“float: left;“ />

<img src=podujatia/csvs_logo.jpg style=“float: left;“ width=“95″ height=“86″ />

              <img src=podujatia/komora_sns.gif width=“156″ height=“68″ style=“vertical-align: middle;“ /><img src=podujatia/een_logo.jpg width=“102″ height=“76″ style=“float: right;“ />

  

 

 V dňoch 10-11.11.2015 sa v Prahe uskutoční konferencia zameraná na networking s názvom „NIndustrial Technology and Innovation Transfer divide“.

 

 Cieľom tohto podujatia je preskúmať možnosti riešenia teoretických a praktických problémov v prenose technológií. Konferencia sa zameriava na správcov, manažérov výskumníkov zo všetkých dotknutých oblastí, čím prináša ucelenú platformu pre výmenu myšlienok.

 

 Podujatie pozostáva z rôznych tematických sekcií, napríklad:

 

  •  Rámec politík technológie a inovácií
  • Prípadové štúdie akademických a priemyselných inovácií
  • Dizajn a modely presunu technológií
  • Transfer technológií a regionálna ekonomika
  • SME a potenciál presunu technológií

 

 Pre viac informácií o podujatí ako aj o programe navštívte túto stránku.

Pridať do Google Calendar