Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia nemeckého predsedníctva v Rade EÚ o občianskej vede


Začiatok: 14. 10. 2020 11:00

Koniec: 15. 10. 2020 20:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Nemecké predsedníctvo v Rade EÚ

Miesto konania: Prírodovedné múzeum v Berlíne/Online
Konferencia, ktorá sa bude konať v dňoch 14. až 15. októbra 2020 je oficiálnou udalosťou nemeckého predsedníctva v Rade EÚ 2020. Počas podujatia sa predstavia, vyhodnotia a prediskutujú významné príspevky, ktorými občianska prispieva k formovaniu a dosahovaniu trvalo udržateľného rozvoja, konkrétne k cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN (UN Sustainable Development Goals, SDGs).

Cieľom konferencie je spojiť odborné znalosti tvorcov politiky, inštitucionálnych a občianskych vedcov, ekonómov, mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti s cieľom implementovať mechanizmy a procesy prechodu k udržateľnejšej budúcnosti.

Program konferencie sa zameriava na témy týkajúce sa občianskej vedy, ako napríklad:

  • občianska veda pre ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, napr. dobré zdravie a pohoda, kvalitné vzdelanie, život na zemi aj pod vodou,

  • politika a vedecká metodológia občianskej vedy na vykonávanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja,

  • vedecký prínos odborných sietí a platforiem pre občanov a ich vplyv na spoločnosť.

Podujatie sa organizuje v Prírodovednom múzeu v Berlíne, avšak vzhľadom na aktuálnu situáciu sa zvažuje online forma, resp. zmiešaná forma konferencie.

Registrácia je dostupná na tomto odkaze a je otvorená do 27. septembra 2020.

Viac informácií:

Pridať do Google Calendar