Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia o budúcnosti energetickej politiky


Začiatok: 22. 01. 2019 00:00

Koniec: 24. 01. 2019 00:00

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Dňa 22. januára 2019 sa v Bruseli uskutoční konferencia o budúcnosti energetických politík so zameraním na to, ako môžu sociálne a humanitné odbory urýchliť energetický prechod („Future of Energy policies conference in Brussels: the social and humanities will accelerate the energy transition“).

Obsahom konferencie bude diskusia k významu sociálnych dát v energetickej politike. Počas podujatia budú prezentované konkrétne odporúčania, ako zlepšiť budúcnosť energetickej politiky v kontexte nového rámcového programu Horizon Europe (2021-2027).

Viac informácií:

Pridať do Google Calendar