Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia o podpore a rozvoji talentu


Začiatok: 12. 09. 2016 08:00

Koniec: 13. 09. 2016 00:00

Organizátor: CVTI SR

Miesto konania: Bratislava

Štát: Slovensko
V dňoch 12. – 13. septembra 2016 sa bude v Bratislave konať medzinárodná Konferencia o podpore a rozvoji talentu. Konferencia je kľúčovým podujatím v oblasti vzdelávania v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Jej cieľom je vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu zameranú na podporu talentu a nadania, ako aj šírenie povedomia o potrebe a možnostiach rozvoja talentu, profilovanie názorov a postojov k danej téme nielen v rámci akademickej sféry, ale aj medzi širšou odbornou verejnosťou na celoeurópskej úrovni.

 

Konferencia je určená pre zástupcov inštitúcií a orgánov Európskej únie, tvorcov národných politík v tejto oblasti, ako aj pre všetkých aktérov, resp. rôznych zainteresovaných skupín z oblasti vzdelávania a podpory talentov a talentovaných jednotlivcov.

 

Viac informácií o podujatí, aktuálnu verziu programu a registráciu je možné nájsť na stránke konferencie www.talents2016.eu.

Pridať do Google Calendar