Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Konferencia sociálnych vied a humanít v Bratislave


Začiatok: 14. 11. 2016 13:30

Koniec: 16. 11. 2016 15:00

Miesto konania: Bratislava

Štát: Slovensko
V novembri sa v Bratislave uskutoční konferencia s podnázvom „Sociálne vedy a humanity: nová agenda pre výzvy Európy“, ktorá je súčasťou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Event sa bude snažiť či už poukázať na význam týchto vied pre fungovanie demokratickej spoločnosti a jej snahy chrániť a rozvíjať demokratické princípy, alebo prediskutovať stratégie zahrnutia mladých výskumníkov a vedcov do akadémie a výskumu a do inovatívnych a kreatívnych profesií.

Viac informácií na oficiálnej stránke eventu. Registrácia prebieha na uvedenom linku.

Pridať do Google Calendar