Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Large Scale Research Infrastructures – Maximising the potential for renewed growth in Europe


Začiatok: 16. 11. 2015 09:00

Koniec: 16. 11. 2015 18:00

Organizátor: SKANE Region

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
 Región Skane si vás dovoľuje pozvať na podujatie, ktorého nosnou témou sú rozsiahle výskumné infraštruktúry v Európe. Rozsiahle výskumné infraštruktúry sú jedným z motorov inovácií v Európe. Táto konferencia dá priestor tvorcom politík, ale aj ostatným zainteresovaným stranám na diskusiu ohľadom najlepšej praxe v Európe a krokom, ktoré by mohli viesť k lepším príležitostiam na investície v rozsiahlych výskumných infraštruktúrach.

 

Podujatie sa uskutoční v Bruseli, 16. 11. 2015

Viac informácií o podujatí a registráciu nájdete na tejto adrese.

Pridať do Google Calendar