Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Medzinárodné fórum pre mladých „Bruselský dialóg“


Začiatok: 10. 10. 2019 00:00

Koniec: 26. 10. 2019 00:00

Miesto konania: Brusel

Štát: Belgicko
Ruské centrum vedy a kultúry v Bruseli organizuje v dňoch 10 – 26. októbra 2019 Medzinárodné fórum pre mladých s názvom „Bruselský dialóg“ zamerané na vytváranie spolupráce v kultúrnej, vedeckej, informačnej a edukačnej sfére.

 

Podujatie je určené zástupcom študentských asociácií, akademickej obce, mladým vedcom, podnikateľom, ako aj novinárom a publicistom od 18 – 35 rokov, ktorí majú záujem diskutovať o aktuálnych témach udržateľného ekonomického rozvoja, integračného vzdelávacieho procesu, nových technológií, občianskych iniciatív a o budúcnosti mladých v Európe a v Rusku.

 

Cieľom fóra je uľahčiť spoluprácu a vytvoriť priestor pre nadväzovanie kontaktov medzi mladými komunitami z rôznych krajín Európy.

Viac informácií:

Pridať do Google Calendar