Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Nové nástroje na šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti vo výskumných a inovačných programoch


Začiatok: 16. 11. 2017 00:00

Koniec: 18. 11. 2017 00:00

Miesto konania: Tallin

Štát: Estónsko
Do pozornosti Vám dávame nadnárodný seminár „Nové nástroje na šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti vo výskumných a inovačných programoch“ (“New Tools for Spreading Excellence and Widening Participation in Research and Innovation Programmes”), ktorý sa uskutoční 16. novembra 2017 v Talline počas estónskeho predsedníctva v Rade EÚ.

Seminár sa bude venovať diskusii o najsľubnejších riešeniach, ktoré by pomohli zvýšiť účasť inovátorov na iniciatívach v oblasti výskumu a inovácií realizovaných v Európskom výskumnom priestore (ERA).

Upozorňujeme, že registrácia je otvorená do 15. septembra 2017.

<a href="/wp-content/uploads/buxus/DOKUMENTY/invitation.pdf>Pozvánka

<a href=/DOKUMENTY/programme.pdf“>Program podujatia

Účasť na podujatí je bezplatná, ale ubytovacie a cestovné náklady si každý účastník hradí sám.

Ďalšie informácie získate na adrese liis.karo-astover@hm.ee , na domovskej stránke podujatia alebo na domovskej stránke Baltic Science Network.

Pridať do Google Calendar