Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Oficiálne zahájenie činnosti Európskeho partnerstva Biodiversa+


Začiatok: 17. 11. 2021 14:00

Koniec: 18. 11. 2021 12:15

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Biodiversa

Miesto konania: hybridne
Biodiversa+ je Európske spolufinancované partnerstvo v oblasti biodiverzity, ktoré bolo vytvorené spoločne organizáciou BiodivERsA a GR pre životné prostredie a GR pre výskum a inovácie Európskej komisie.

Partnerstvo Biodiversa+ je súčasťou Európskej stratégie pre biodiverzitu do roku 2030 a oficiálne zahájilo svoju činnosť 1. októbra 2021. Biodiversa+ združuje 76 organizácií z 39 európskych a pridružených krajín s cieľom vybudovať premostenie medzi vedou, politikou a praxou.

Partnerstvo si vytýčilo 5 hlavných cieľov:

  1. Plánovať a podporovať výskum a inovácie v oblasti biodiverzity prostredníctvom spoločnej stratégie, každoročných spoločných výziev na predkladanie výskumných projektov a činností zameraných na budovanie kapacít;
  2. Vytvoriť sieť harmonizovaných systémov na zlepšenie monitorovania biodiverzity a ekosystémových služieb v celej Európe;
  3. Prispieť k špičkovým poznatkom pre zavádzanie riešení založených na prírode a oceňovanie biodiverzity v súkromnom sektore;
  4. Zabezpečiť účinnú vedecky podloženú podporu pre tvorbu a implementáciu politík v Európe;
  5. Posilniť význam a vplyv európskeho výskumu biodiverzity v globálnom kontexte.

Oficiálne zahájenie (hybridné podujatie) sa uskutoční 17. – 18. novembra 2021. Program podujatia a viac informácií na stránke Biodiversa.

Svoju účasť zaregistrujte na : https://bit.ly/3miU5Go

Zdroj: Biodiversa, 7.10.2021, nakh

#biodiversity #HEcluster6 #SkBio

Pridať do Google Calendar