Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Online konferencia: Strategický inovačný program EIT na roky 2021-2027


Začiatok: 14. 06. 2021 10:00

Koniec: 14. 06. 2021 17:15

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EIT

Miesto konania: Online
Dávame Vám do pozornosti podujatie, tykajúce sa Strategického inovačného programu EIT na roky 2021-2027. Stratégia stanovuje plány EIT na nadchádzajúce roky.

K hlavným témam, ktorým EIT bude venovať pozornosť patri podpora inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní, odstránenie regionálnych medzier v oblasti inovácií v Európe či zvýšenie vplyvu znalostných a inovačných spoločenstiev (EIT KICs). Inštitút v nadchádzajúcom období vytvorí dve nové znalostné a inovačné spoločenstvá EIT: prvé pre kultúrne a kreatívne sektory a odvetvia v roku 2022 a druhé pre vodné, námorné a námorné odvetvia v roku 2026.

Podujatie sa bude konať pod záštitou portugalského predsedníctva Rady EÚ a bude sa skladať z dvoch častí. Prvá časť bude zasadnutie na vysokej úrovni venované politickým perspektívam. Táto časť sa bude konať od 10:00 do 12:30 hod. Druhá časť sa bude skladať zo štyroch tematických zasadnutí a bude sa konať v ten istý deň od 13:30 do 17:15 hod.

Na podujatí vystúpi aj Mariya Gabriel (európska komisárku pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež), Manuel Heitor (portugalský minister vedy, techniky a vysokoškolského vzdelávania) a Gioia Ghezzi (predsedníčka správnej rady EIT).

Vďaka silnému mandátu a zvýšenému rozpočtu vo výške takmer 3 miliardy EUR v rámci programu Horizon Europe EIT pomôže zabezpečiť oživenie Európy a zelenú a digitálnu transformáciu.

Všetky informácie nájdete tu. Registrácia je otvorená.

Zverejnené 27.4.2021, aktualizované 12.5.2021, slord

Pridať do Google Calendar