Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Online seminár o sociálno-ekonomických výzvach pandémie koronavírusu


Začiatok: 14. 10. 2021 13:30

Koniec: 14. 10. 2021 16:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: Európska komisia
Vzhľadom na rastúcu komplexnosť poznatkov potrebných na zvládnutie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych výziev Európska komisia spustila portál pre globálnu spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií v súvislosti s koronavírusom. Ide o digitálne centrum ponúkajúce príležitosti pre výskumných pracovníkov a nezávislé výskumné organizácie, ktoré sa zameriavajú na sociálno-ekonomické aspekty pandémie koronavírusu, ako aj na širšie oblasti výskumu, napríklad prírodné a biologické vedy.

Pandémia COVID-19 zmobilizovala vedecké komunity v celej Európe i mimo nej a podnietila veľkú výmenu údajov a spoluprácu. Na celom svete spolupracujú výskumníci, vedci a odborníci z rôznych oblastí, aby čelili sociálno-ekonomickým výzvam spojeným s vypuknutím pandémie.

Zvýšením dôveryhodnosti, legitímnosti a prístupu k výskumným údajom Európska komisia teraz vyzýva globálne výskumné komunity, aby prispeli k riešeniu sociálno-ekonomických aspektov pandémie koronavírusu, aby sa tak veda ďalej integrovala do rozhodovacieho procesu.

Pre viac informácií a registráciu kliknite tu.

Zverejnené 27.9.2021, slord

Pridať do Google Calendar